Zbyněk Novotný

Úvod galerie obrazyZbyněk Novotný

Zbyněk NovotnýZbyněk Novotný (16.8.1950)

akademický malíř

 

Studia:

1965 - 1969 Střední průmyslová škola stavební Praha

1969 – 1971 přípravné kurzy malby u ak. malíře Františka Nedvěda

1974 – 1980 Akademie výtvarných umění, Praha, ateliér prof. Františka Jiroudka

 

Již více než dvacet let sleduji tvorbu Zbyňka Novotného a během této doby jsme spolu strávili spoustu času na cestách za krásami přírody u nás i v cizině. Příroda, to je pro Zbyňka Novotného zřejmě ta největší a nejsilnější inspirace a zároveň únik z dnešní přetechnizované a veskrze zkomercionalizované civilizace. Jeho velký koníček, sbírání brouků, je pro něj nejenom relaxace, ale i příležitost nahlédnout do tajů přírody a porozumět jí. Samozřejmě, že na cestách za brouky ho doprovází skicák a každá cesta se hluboce odrazí i v jeho tvorbě. Po návratu z Vietnamu obrazy zářily rudou barvou lampionů z tamních vesniček a městských slumů, po návratu z Tuniska zase převládaly okry severoafrických pouští. Na cestách ho ale zřejmě nejvíce oslovila a inspirovala nekonečná škála zelení tropických pralesů Amazonie a Indonésie. V obrazech z této doby cítíme vlhkou, pařící se džungli plnou tajemných živočichů a rostlin. Přestože on sám nikdy žádného konkrétního brouka nenamaloval, tušíme je ve všech obrazech inspirovaných sběratelskými cestami. Tyto obrazy jsou oslavou panenské divočiny, domova těch nejúžasnějších organismů, jaké si ani nedovedeme představit. Té divočiny, kterou člověk ve své zpupnosti ničí na každém kroku. (Úryvek z textu RNDr. Svatopluka Bílého, CSc., Národní muzeum, Praha.)

Zbyněk Novotný je zastoupen ve sbírkách Ministerstva kultury České republiky, Museo d Árte Moderna, Catanzaro, Itálie, Museo de Arte Abstracto, Cuenca, Španělsko, a dále v soukromých sbírkách v ČR, v Holandsku, Itálii, Japonsku, SRN, Švédsku, Švýcarsku a USA.