Šárka Cagliero Mrázová

Úvod galerie obrazyŠárka Cagliero Mrázová

Sarka Mrazova CaglieroŠárka Cagliero Mrázová se narodila v Ostrově nad Ohří a vyrůstala v Karlových Varech, kde navštěvovala i svou prvni výtvarnou školu. Její matka, akademická maliřka Jindra Husárikova a otec Jaroslav Mráz, historik umění činný ve státních galeriích, vytvářeli od útlého dětstvi ideální podmínky pro Šárčin přirozený rozvoj hluboké lásky k uměni. Nedlouho po získání maturity na pražském gymnáziu s výtvarným zaměřením se Šárka stěhuje do Itálie, kde její zděděná i pěstovaná dispozice vykrystalizuje v přirozenou potřebu tvůrčí práce. Kreslí, maluje, vytváří koláže a podniká studijní cesty po Itálii, ale navštěvuje i významná evropská muzea společně se svou matkou, např. v Paříži, Vídni či Londýně, kde čerpá nejen podněty ke své tvůrči činnosti, ale i důležité studijni poznatky. Zabývala se různými technikami – malbou na sklo, keramiku, dřevo, vytvářela koláže, zabývala se olejomalbou, nejraději však pracuje s temperami a akrylovými barvami, často kombinovanou technikou, jež nejlépe vyhovuje potřebám na jejích cestách hledání nového ztvárnění pocitu, prožitku, myšlenek. Toto směřování poprvé představuje veřejnosti na své první samostatné výstavě v r.1995 v Itálii, posléze zakládá svou vlastní rodinu a od první pol. 3.tisíciletí začíná nepřetržitě vystavovat na kolektivních i samostatných výstavách ve spolupráci s kritičkou E. Bergamino. Setkává se tak s mnoha umělci a utužuje další spolupráci s italskými kulturními spolky, předevšim pak v Turíně, ale i v Miláně a v Řimě či v Umbrii. Současně se však pravidelně zúčastňuje i kolektivních výstav českých umělců, např. V Praze, Bruselu, Štrasburku, Baden-Badenu, Bratislavě, či italských umělců v Šanghaji, ale představuje se i na samostatných výstavách či společných se svou matkou, poprvé v paláci Cisterna v Turíně, dále pak v Karlových Varech, opakovaně v Brně a Praze, naposledy např. v Klášterci nad Ohří. Od r. 2006 se pravidelně představovala i s dalšími italskými umělci v pražské galerii Břehová. V r.2007 se zúčastnila týdenního Sympozia v Nových Hradech, v r. 2009 získala ocenění na Mezinárodní soutěžní výstavě v Turíně ve Ville Gualino. V poslední době úzce spolupracuje s turínskou galerií 20 a je členem kulturního spolku Ariele.