Peter Nižňanský

Úvod galerie sochyPeter Nižňanský

Peter NižňanskýPeter Nižňanský (1956)

Akademický sochař

 

Studia:

1971 – 1975 SUPŠ v Bratislavě (obor kamenosochařský)

1978 – 1984 AVU v Praze (sochařský ateliér prof. Jiřího Bradáčka)

1981 Akademie schone Kunste v Berlíně

 

Sochař Peter Nižňanský se věnuje monumentální i komorní, převážně figurativní sochařské tvorbě, ale také reliéfu a medailérství. Na počátku pracoval převážně s dřevem, kamenem a osinkocementem. V současnosti své brilantně modelované plastiky realizuje v bronzu a cínu. Peter má za sebou celou řadu individuálních výstav v Čechách – v Praze, na Moravě a rodném Slovensku, dále pak v Paříži, Dijonu, Reims, Toulouse, Nimes… Jeho stálou inspirací je žena, v její tělesné kráse, eleganci a noblese. Sportovní motivy Golfistka, Lyžař (2006 – 2007), nádherná vlnící se Vltava (2007), Vozataj mořský (2009), expresivně modelovaný Býk (2011), Rybičky (2013), Adam a Eva s jablkem a mnohé další. Peter žije a pracuje v Praze. Je zastoupen ve sbírkách Ministerstva kultury České a Slovenské republiky, v soukromých sbírkách v New Yorku, Antwerpách, Amsterodamu, Oxfordu, Moskvě a Taiwane.