David Farrell

Úvod galerie sklo a designDavid Farrell

FarrellDavid Farrell ,,Sklo mě vždy fascinovalo, protože se dá tvarovat po krátkou dobu, dává nám možnost tvořit jen určitou chvíli, provází nás každý den, je to hra a improvizace, napětí s krásou“. Slova Davida Farrella, který pokračuje v české sklářské tradici ručně tvarovaného skla, jež po světové finanční krizi bylo donuceno ustoupit před světovými průmyslovými korporacemi. David Farrell narozen 27.7. 1968 v Ostravě, se od dětství věnoval hudbě, hře na klarinet a saxofon v symfonickém orchestru. Byl vyučen tesařem, tato profese ho dovedla nejen k navrhování střech, interiérů a exteriérů domů, byly to repliky starých památkových staveb, dřevěné mosty a exteriéry zahrad, které se skládaly ze soch a užitkového umění. Pracoval na celkové koncepci designu do exteriéru a interiéru se zpracováním kompletního návrhu včetně skic, modelů a vizualizace.Tento přístup a celková koncepce přivedla umělce Davida Farrella k osobitému projevu umění. Tvoří dekorativní předměty a sochy, využívá hlavně dubové dřevo, pískovec a mramor. Především u velkých stolů a židlí pracuje s jednotlivými kusy kmenů stromů. Dřevo kombinuje s kovem, sklem a drahými kameny. Zamiloval se do možnosti a umění jak pracovat se sklem. Čechy byly část Rakousko – německé říše, nyní Česká republika je světově známá pro své krásné české sklárny. Čeští umělci od 13. století začali pracovat s přírodními zdroji, které se v dostatečné míře nacházely v kraji. Vynalezli, že potaž kombinovaný s křídou vytvořil čiré bezbarvé sklo, které bylo více pevné, neměnné nežli sklo z Itálie a Skandinávie. Bylo v to v době , kdy pojem český křišťál vznikl. V dvacátém století zanechala druhá světová válka tradiční český sklářský průmysl v troskách. Po válce byli čeští občané posíleni v duchu patriotismu, který ovlivnil individuální umělce v České republice aby si svou starou původní tradici české tvorby vzali pod svou kontrolu. Linie, tvary a barvy děl Davida Farrella jsou inspirovány přírodou, emocemi a vlastním životem. Odráží a zprostředkovávají radost, krásu a nový pohled, který se stává naší součástí, rád pracuje jen s přírodními materiály. On se ptá: ,,Můžete se zamilovat do skla? Pro mě odpověď je ano. Když pracuji se sklem, cítím uspokojení velkou energii, štěstí a pocit improvizace, který nikdy nemohu nechat být. Proto, když mi vyhlášený český umělec Prof.Dr.Ing.arch. Bořek Šípek nabídl užívání svého sklářského studia Anežka v Novém Boru a spolupráci s týmem odborných českých mistrovských sklářů vedené mistrem sklářem Ivanem Kubelou, využil jsem velice rád této možnosti.“ Při účasti na výstavách spolupracuje David Farrell taky se sochaři a designéry, kterými jsou např.: ak.sochař Robert Alger – ČR/USA, ak.sochař Gabriele di Maulo – Itálie, ak.sochař Andrea Copello - Itálie, ak.sochař Reinhart Manfred – NSR. módní návrhářka Tereza Sabáčková - ČR, tým mistrů sklářů Bořka Šípka - ČR Přestože hodně z Farrellových designů jsou postaveny na tradičních tvarech a znacích, těší ho experimentovat s moderními prvky, využitím dodávávání fantazie skrz bubliny prolínajících se sfér a aplikovaných ornamentů. Farrellova díla jsou vystavena v obchodní galerii Moser v Praze,Grand Bohemian Gallery v Orlandu, FL, USA, Wunsiedel NSR, a v soukromých sbírkách svých klientů.